różne gry dla dzieci

Każdy rodzic stara się jak najlepiej wychować swoje dziecko. Używa różnych metod do tego, aby przekazać swojemu podopiecznemu jak najwięcej wartości i umiejętności. Chce, by jego pociecha umiała rozwiązywać problemy, stawiać czoła różnym wyzwaniom, umiała przyjąć porażkę czy wiedziała jak planować. Zdolności te wykorzystywane są niemalże codziennie w dorosłym życiu każdego człowieka. Wiadomości te przekazywane są młodym ludziom w różnoraki sposób.

Jedni za najlepszą metodę uważają rozmowę, wykłady, tłumaczenia, inni zaś starają się doprowadzać do różnych przykładowych sytuacji i poprzez doświadczenia wpajać pewne zachowania. Wielu pedagogów i psychologów jest zdania, że na naukę najbardziej wpływa samo działanie. Uważają oni, że młody człowiek nabywa wszelkie swoje umiejętności i cechy poprzez doświadczanie ich, a odpowiednim źródłem do stymulowania ich są różne gry dla dzieci.

Pod pojęciem gier można rozumieć różnego rodzaju zabawy ruchowe czy logiczne lub gry komputerowe i planszowe. Przyglądając się bliżej grom ruchowym, można zauważyć, iż mają one za zadanie uczyć pewnych zachowań, ale także posiadają aspekt prozdrowotny. Młodzież bawiąc się, odczuwa odprężenie oraz swobodę. Wiele gier ruchowych wymaga od uczestnika umiejętności szybkiego decydowania oraz uruchomienia swojej wyobraźni. Uczy zachowania fair play, czyli ma wielki wpływ na kształtowanie się charakteru dziecka.

szachy

Niektóre gry ruchowe mają na celu rywalizację indywidualną lub grupową, a jeszcze inne nakazują wspólne dojście do celu. Gdy wymagana jest praca samodzielna, dziecko uczy się decydować samo za siebie i brać odpowiedzialność za własne wybory. Natomiast, kiedy celem jest grupowe osiągnięcie celu, młodzi ludzie uczą się współpracy i wzajemnej pomocy. Bardzo ważnym aspektem takich gier jest aktywność ruchowa, której brak może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój fizyczny i emocjonalny.

Jako podłoże prozdrowotne, dają możliwość prawidłowego rozwoju kości, układy krążeniowo – oddechowego. Kształtują koordynację ruchową i przestrzenną. Zapobiegają chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość czy cukrzyca. Uczą dyscypliny i organizacji. Przykładową zabawą ruchową dla dzieci, która uczy współpracy jest np. „Berek lawina”. Jest to odmiana zwykłego „Berka”.

Osoba złapana przez goniącą chwyta ją za rękę. Od tej pory obie starają się dogonić kolejnego uczestnika. Złapany dołącza do grupy łapiących. Gra kończy się w momencie, gdy wszyscy bawiący się zostaną schwytani. Ważnym elementem tej gry jest wspólne podejmowanie decyzji, w którą stronę się poruszać oraz z jaką prędkością. Jeśli dzieci nie będą podejmować razem decyzji, utworzony przez nie ” pociąg” rozpadnie się.

Gry ruchowe mają także wielkie znaczenie w edukacji. Dzięki nim można łatwiej nauczyć dzieci liter czy cyfr. Mogą znaleźć zastosowanie w nauce wielu dziedzin takich jak geografia, matematyka czy przyswajanie różnych języków. Przykładem takiej gry ruchowej jest „Znajdź swój wynik”. Przebiega ona w następujący sposób. Dzieci, w zależności od ich ilości, zostają podzielone na grupy. Każda grupa odlicza do 5. Na polu zabawy rozłożone są ponumerowane piłki (od 1-5). Każda drużyna staje przy swojej piłce.

Opiekun podaje proste działania matematyczne. Uczniowie starają się rozwiązać je. Kiedy rozwiązanie daje wynik napisany na piłce grupa, która stoi na danym stanowisku wykonuje ćwiczenie przypisane do tego stanowiska (np. przysiady, podskoki, pajacyki). Za prawidłowe rozwiązanie zadania drużyna dostaje punkt.
Zabawy tego rodzaju łączą naukę z ruchem. Są także dobrym motywatorem do edukowania, gdyż dzieci z natury lubią się bawić, często zapominając o tym, że podczas niej się uczą.

gra w piłkę

Innymi grami dla dzieci są gry planszowe i manualne

Uczą one podejmowania decyzji, w wielu przypadkach, podobnie jak gry ruchowe mają wielkie znaczenie edukacyjne. Dziecko poprzez zabawę czuje się nieprzymuszone do nauki, jednocześnie czerpiąc z niej wiele pozytywnych odczuć i emocji. Ważną rolą gier planszowych jest funkcja poznawcza. Polega ona na rozwijaniu i kształceniu zdolności orientacyjno – porządkowych. Planszówki wspomagają kształtowanie spostrzegawczości, koncentracji, pamięci oraz obserwacji. Inną funkcją tego typu gier jest wyrabianie motywacji i integracji.

Dzięki nim, dzieci mogą poznawać nowe rzeczy, a także utrwalać już poznane. Wzbogacają wiedzę dziecka, jak również budują sferę emocjonalną i psychiczną. Często posiadają funkcję terapeutyczną. Ważną cechą gier planszowych jest to, że kształcą u dzieci wyobraźnię. Pozwalają rozwijać pomysły i odczucia grających. Przykładowymi grami planszowymi, w które powinny grać dzieci są: Dobble, Jenga, Story Cubes. Dla młodszych graczy: Noga Stonoga czy Farmer.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here